Etická linka je "whistleblowing" nástroj
pro hlášení neetického chování ve firmách a organizacích.

Benefity

Slušnost v podnikání

Až 27 % společností se setkalo s neetickým chováním v řadách svých zaměstnanců. Toto číslo však reprezentuje pouze odhalené případy. Odhadovaná skutečnost může být až dvojnásobná. Není tu žádný důvod, proč by slušní zaměstnanci měli doplácet na neetické chování několika svých kolegů.

Prevence

Etická linka představuje snadný a účinný nástroj nejen pro oznamování podezření z neetického jednání zaměstnanců a obchodních partnerů, ale je také silným nástrojem prevence.

Odpovědnost

Poslední změny korporátního práva a dalších právních předpisů posilují odpovědnost managementu a současně kladou větší důraz na správné nastavení pravidel firemního řízení. Nezávislá Etická linka představuje nedílnou součást kontrolního prostředí.

Lokalizace

V mezinárodním firemním prostředí jsou obdobné nástroje běžnou součástí kontrolního prostředí, nicméně jejich nedostatečná lokalizace výrazně snižuje jejich efektivitu. Etická linka zajišťuje nejen jazykovou, ale i legislativně-právní podporu pro každou vybranou zemi.

Vlastnosti

Anonymita

Anonymita je jednou z klíčových motivací zaměstnanců k poskytnutí informace. Pokud by etická linka nebyla anonymní, stěží by bylo možné získat jakékoli relevantní podněty.

Nezávislost

Pilířem kontroly je nezávislost. Podněty zpracované nezávislým poskytovatelem etické linky jsou bez jakéhokoliv vnitřního vlivu a nesprávné interpretace.

Důvěrnost

Advokátní kancelář je garantem, že se žádné informace nepoužijí způsobem, který by byl v rozporu se zákonem nebo na újmu oprávněných zájmů klientů kanceláře a jejich etických cílů.

Mezinárodní metodika

Metodika shromažďování, vyhodnocování a ochrany podnětů je v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu vydaných Mezinárodním institutem interních auditorů.

Máte zájem o Etickou linku?
Kontaktujte nás:

Tel: +420 603 466 473
info@ethicline.eu

Zanechte svůj e-mail:

Věděli jste že:

46 % firem zaznamenalo neetické chování

71 % případů vzešlo z řad zaměstnanců

38 % firem utrpělo škodu přes 2 miliony Kč

Údaje pro Českou republiku,
zdroj: 2011 PwC Global Economic Crime Survey.

Jak Etická linka funguje?

Přijímání podnětů

Zabezpečené webové rozhraní, telefonní linka nebo schránka u zákazníka.

Zpracování podnětů

Anonymizace, přehled a kategorizace podnětů advokátní kanceláří.

Reporting

Online přístup v několika úrovních oprávnění pro orgány dohledu, management, zřizovatele a investory.

Implementace Etické linky

Do 30 dnů od podpisu smlouvy garantujeme implementaci Etické linky včetně přípravy vnitřních předpisů, zaškolení klíčových zaměstnanců, parametrizaci vstupního webového rozhraní a telefonní linky. Dále garantujeme zpracování návrhu interní a externí PR komunikace.

Reference

Nadnárodní korporace 270 zaměstnanců v ČR, obrat 720 mil. Kč. Opakovaná identifikace neetického chování zaměstnanců ve vztahu k čerpání firemních benefitů za období 4 let.
Škoda celkem 2,7 mil. Kč.

Nadnárodní farmaceutická společnost obrat víc než 1 mld. Kč. Opakovaná realizace obchodů s devízami mimo pravidla „corporate governance“.
Škoda 37 mil. Kč.

Nadnárodní společnost, 75 zaměstnanců v ČR. Vydání nepravdivého potvrzení ve veřejné zakázce, aktuálně na „black list“ veřejných zakázek.
Škoda odhadem 50 mil. Kč v obratu.

Nadnárodní výrobní společnost, zpronevěra v oblasti zaměstnancích benefitů.
Škoda 270 tis. Kč za období 2 let.

Firma v oblasti marketingu, 30 zaměstnanců v ČR. Opakovaná detekce paralelního podnikání a prodeje vlastního zboží zákazníkům za období až 5 let.
Škoda odhadem 10 mil. Kč.